Autonomi i militære operasjoner

Camilla Guldahl Cooper og Dag Henriksen, 2023, Heftet, Bokmål
499,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Hvordan ser en moderne, høyteknologisk krig ut? Hvilken teknologi og hvilke systemer vil bli anvendt i fremtidens krigføring? Og i hvilken grad vil mennesker bemanne og styre denne teknologien, som i stadig større grad preges av autonomi?

Hensikten med denne boken er å skape større forståelse for bruken av autonome systemer i militære operasjoner. I tillegg til våpenbruk, omfatter slike operasjoner blant annet logistikk, sanitet, informasjonsinnhenting og styrkebeskyttelse. Hva er status per i dag, og hva er sannsynlig utvikling på kort og mellomlang sikt med tanke på operasjonell nytteverdi?

I del 1 klargjøres hva autonomi innebærer, og hva som er muligheter og begrensinger i denne teknologien, sett i lys av militære operasjoner. I del 2 rettes søkelyset mot militær nytteverdi av autonome systemer innenfor hæren, marinen, luftforsvaret og cyberforsvaret, i tillegg til sanitet og logistikk. Avslutningsvis, i del 3, diskuteres de etiske og rettslige aspektene knyttet til bruken av autonome systemer. Bør vi forby eller bør vi regulere bruken av autonome våpen?