Inkludering i praksis

Inkluderende skolemiljø 9

379,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

I Inkludering i praksis viser forfatterne, gjennom nye forskningsbidrag, den praktiske siden ved et inkluderende skolemiljø. De diskuterer både overordnede og mer fagspesifikke spørsmål knyttet til inkludering og tar for seg temaer som arbeid med tidlig innsats, tidlig leseutvikling, matematisk læring, utfordrende atferd og samiske perspektiver.

Inkludering er et bærende prinsipp for skolens arbeid, og skolens ansatte har en plikt til å legge til rette for et inkluderende skolemiljø. Det er stor enighet om dette prinsippet, og i denne teksten får lærere hjelp til hvordan de praktisk skal legge til rette for det.

Boken er aktuell for studenter i pedagogiske og spesialpedagogiske fag. Den er også aktuell for forskere, lærerutdannere og lærere som arbeider med å utvikle gode og inkluderende skolemiljøer.