Matforgiftning

Smitte gjennom mat og vann

Marina Aspholm og Per Einar Granum, 2024, Heftet, Bokmål
Unni Lise Albersdottir Jonsmoen (Illustratør)
699,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Matforgiftning – Smitte gjennom mat og vann gir god oversikt over mat- og vannbårne mikroorganismer som kan føre til sykdom. Denne 5. utgaven er oppdatert i henhold til ny forskning, der teknologi for helgenomsekvensering og tilhørende analysemetoder er vektlagt som betydningsfulle for økt mattrygghet på globalt nivå.

Forfatterne gjennomgår hvordan spredning av forskjellige smittestoffer kan foregå, forebygges, spores og stanses. Viktige spørsmål som blir behandlet, er: Hvilke symptomer gir mat- og vannbårne infeksjoner og forgiftninger? Hvordan finner vi smittekildene? Hvordan kan vi avsløre årsakene til at smittestoffene kommer i maten? Hva kan vi gjøre for å hindre uønsket vekst av bakterier og spredning av virus og parasitter i vann og næringsmidler?

Boka er skrevet for studenter innen medisin, veterinærmedisin, ernærings- og næringsmiddelfag og i relevante helsefag. Den vil være nyttig som oppslagsverk for aktuelle yrkesgrupper og for alle som ønsker å behandle matvarer hygienisk forsvarlig. Den enkelte som har behov for bakgrunnsinformasjon når en selv er rammet av matbåren sykdom, vil også ha nytte av boka.