Temperament hos små og store barn

Kirsten Flaten, 2023, Heftet, Bokmål
299,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Hva er temperament, og hvilken betydning har det for barn og unges trivsel og fungering? Dette temaet belyses ut fra ulike vinkler i denne første norskspråklige boken om temperament hos barn og unge.

Temperament kan bidra til å forklare ulikheter i barn og unges atferd og emosjonelle reaksjoner og danne et viktig utgangspunkt for miljømessig tilrettelegging og forebygging. På bakgrunn av dette har temperamentsbegrepet etter hvert fått betydning innen ulike pedagogisk-psykologiske miljøer.

Åtte bidragsytere belyser temaet fra ulike vinkler:

  • Innledningskapittelet gir et overblikk over temperament og bokens tematikk.
  • Et historisk tilbakeblikk gir grunnlag for forståelsen av begrepet temperament i et pedagogisk-psykologisk perspektiv.
  • Transaksjonsmodellen illustrerer hvordan temperament påvirker barns utvikling.
  • Kartlegging av elever i norsk skole viser at temperament har innvirkning på sosial og faglig læring.
  • Er det egentlig kjønnsforskjeller i temperament?
  • Temperamentsbasert selvregulering er viktig for det å være «skoleklar».
  • Stress hos barn og unge har sammenheng med medfødte temperamentskjennetegn.
  • Kunnskap om temperament er nyttig i forebygging og planlegging i skolen.
Temperament hos små og store barn er en aktuell pensumbok i barnehage- og grunnskolelærerutdanningen samt i utdanninger innenfor sosialfagene. Boken kan også være interessant og relevant for foreldre og andre som treffer barn og unge i privat eller yrkesmessig sammenheng.