Oppmerksomt nærvær
Dette er mindfulness

Av Øivind Arneberg

Solnedgang
Mindfulness handler om å være oppmerksom og tilstede her og nå, og møte sin egen opplevelse på en vennlig måte.

Mindfulness kalles også oppmerksomt nærvær, og opprinnelig en meditasjonstradisjon med røtter i buddhistisk tenkning og praksis, en måte å møte lidelse i livet på.

 

Autopilot eller tilstedeværelse

Det finnes to muligheter for hvordan vi opplever et øyeblikk – enten er vi på autopilot eller så er vi tilstede. Når vi er på autopilot, er det strengt tatt ikke vi som lever dette øyeblikket, men snarere fortiden som lever oss. Det er det vi kaller vaner, og vaner kommer både som tanker, følelser og handlinger. Når vi er tilstede derimot, er vi klar over oss selv og våre liv. Fordi vi er tilstede, er vi ute av vanens grep. Tilstedeværelse åpner opp et rom av frihet, et rom hvor vi kan foreta genuine valg. Ikke bare et tilsynelatende valg som egentlig kun er en vane, men noe nytt, noe som ikke velges fordi du er oppdratt slik, eller fordi det alltid har vært slik, men fordi du kjenner inni deg at det er riktig.

 

Naturlig tilstand eller praksis

For å forstå hva mindfulness er, kan det være nyttig å bringe inne et skille mellom mindfulness som en naturlig tilstand, og mindfulness som en praksis – det vil si mindfulness meditasjon. Det kan også være nyttig å legge til side ordet mindfulness, og heller snakke om tilstedeværelse. Hvis vi snakker om mindfulness er det vanlig å være enten for eller imot, men hvis vi snakker om tilstedeværelse er saken en helt annen – det er ikke mange som ville si at: «Nei, tilstedeværelse, det er ikke noe for meg. Jeg foretrekker å være søvngjenger i eget liv.» Noen ganger kan man få inntrykk av at mindfulness er en slags klubb hvor man følger visse spilleregler, men egentlig er mindfulness bare en oversettelse av ordet sati (Pali), som på godt norsk betyr tilstedeværelse.

Brygge og vann
Mindfulness har vist seg å ha positiv helseeffekt, som økt indre ro og økt selvaksept

Til stede i unike øyeblikk

Det er vanskelig å tenke seg et liv blottet for tilstedeværelse. I så fall ville det være som et mareritt – en robot-eksistens. Tilstedeværelse er som et friskt pust, det bringer med seg spontanitet, frihet og glede. Fordi du er tilstede, er du klar over at du er levende, og fordi du er levende kan du ikke definere deg selv via den du var i går. På grunn av tilstedeværelse er du klar over at dagen i dag er ny, at øyeblikket akkurat nå er nytt – det har aldri vært før og vil aldri komme tilbake. Det er unikt. Når du er tilstede er du levende.

 

Alt henger sammen

På samme måte er det tilstedeværelse som gjør at du smaker maten, kjenner vinden som rusker i håret, og er takknemlig for solens varme. Tilstedeværelse er den faktoren som gjør at et møte med et annet menneske blir levende, noe langt mer enn bare å utveksle informasjon. Likeledes er det tilstedeværelse som gjør deg i stand til å blir klar over når du har havnet i et gammelt tanke- og følelsesmønster, og som gjør deg i stand til å skifte kurs. På et dypere plan er det tilstedeværelse som gjør det klart for oss at vi ikke lever for oss selv alene. Hvis du ser på verden med en klar og konsentrert tilstedeværelse, oppdager du at alt henger sammen, at ego har sin rot i frykt, og at det eneste som virkelig gir mening er samarbeid.

 

Mental trening mot stress og livsstilsrelaterte problemer

Fra dette perspektivet er mindfulness en faktor som er mer eller mindre operativ i alle menneskers liv, enten de er klar over det eller ikke. Mindfulness som en form for strukturert mental trening derimot, er øvelser designet for å styrke denne naturlige evnen til tilstedeværelse. Opprinnelig var mindfulness knyttet til østlige visdomstradisjoner, og treningen handlet om å forløse menneskets potensial for visdom og nestekjærlighet. Mindfulness i Vesten derimot er kommet inn via helseforebyggende forskning, særlig mot stress og livsstilsrelaterte problemer – men øvelsene er de samme.

 Blomster
Mindfulness er mental trening, men en form for mental trening som handler om å disiplinere selve sinnet. 

Bøker om mindfulness

Vis alle
Lederskap med mindfulness

Lederskap med mindfulness

Janice Marturano

379,–
Mindfulness

Mindfulness

Årstein Justnes

249,–
Mindfulness

Mindfulness

Zindel Segal, John Teasdale og Mark Williams

399,–
Mindfulness

Mindfulness

Jon Kabat-Zinn, Zindel Segal, John Teasdale og Mark Williams

379,–
Bli din egen hjelper - 100 leksjoner i mindfulness
199,–
Akkurat nå

Akkurat nå

Jon Kabat-Zinn

399,–

 Mindfulness er forenkling og balanse

I grunnen er det veldig enkelt. Mindfulness innebærer forenkling og balanse, men i et moderne og hektisk liv kan det være vanskelig nok. De fleste av oss er så vant til å være på, i gjøre-modus, at det har blitt normaltilstanden. Til og med når vi skal slappe av har vi en tendens til å fylle på med mer aktivitet eller informasjon. Det er som å døyve uroen med mer uro. Derfor kan enkle øvelser i mindfulness være ganske utfordrende, for det er ingenting som skjer. Hjernen får ikke noen underholdning. Tilsynelatende. For de som holder ut venter en overraskelse – for eksempel hvor mye som ligger bare i et pust. Vi prøver å få en følelse av liv ved å fylle på utenifra, mens øvelser i mindfulness har en motsatt tilnærming – du forenkler, og forenkler, inntil du oppdager den naturlige pulsen av liv som alltid er der, og der finner du det du alltid søkte. Tilfredshet.

 

Balanse  mellom kropp og sinn

Vi kan godt kalle mindfulness for mental trening, men det er viktig å forstå at dette er en form for mental trening som handler om å disiplinere selve sinnet. I mindfulness er vi egentlig ikke opptatt av kortsiktig oppnåelse, men mer interessert i å forstå hvordan kropp og sinn faktisk fungerer slik at vi kan finne vedvarende balanse. Det oppstår riktignok en del positive virkninger av mindfulness nesten umiddelbart, for eksempel stressregulering, bedre emosjonell balanse og bedre søvn, men det er egentlig for bivirkninger å regne. Derfor er ikke mindfulness selvhjelp i vanlig forstand. Mindfulness handler om å undersøke din egen erfaring ved å utforske dine egne tanker, følelser og reaksjoner på en helt åpen måte. Hensikten er å finne ut av hvordan sinnet fungerer, for på den måten å finne ut av hva som skal til for å leve et godt liv, og hva som skal til for å unngå lidelse.

Mindfulness er veldig praktisk. Det handler om å forstå hva som bringer fred, livsglede og styrke, og å unngå det som fører til angst, depresjon og håpløshet. For å få til dette trenger du først og fremst en direkte erfaring av hvordan ditt eget sinn fungerer.

 

Viktig å trene sinnet

Vi har oppdaget at det er smart å trene kroppen, både for vår fysiske og mentale helse og velvære. Dette finner vi tid til fordi vi har tatt innover oss hvor viktig det er. Men hva med å trene sinnet? Inntil nylig har dette knapt vært på dagsorden i den vestlige delen av verden. Vi har selvfølgelig lært mye viktig både hjemme og på skolen. De fleste av oss har godt utviklede intellekter. Vi er flinke til å prosessere informasjon og vi har mye kunnskap. De fleste av oss er eksponert for gode verdier og har utviklet oss som mennesker på den måten også. Alt dette på grunn av godt utviklede mentale ferdigheter, så den delen av mental trening behersker vi godt.

 

Mindfulness derimot tar mental trening et skritt videre, til en trening av selve sinnet. Til en utvikling av det som danner utgangspunktet for våre liv, til en oppdagelse av hva sinnet er og hvordan det fungerer. Hvis sinnet ditt er utrent, udisiplinert eller flakkende, så lever du i indre konflikt. Det er ikke noe godt å være bærer av et kaotisk sinn. Tvert imot så er det selve kjennetegnet på lidelse og smerte. Alt du opplever som vondt eller problematisk i livet har sitt grunnlag i at sinnet ditt er utrent.

Så viktig er det å trene sinnet.