En av Norges viktigste litterære priser
De nominerte til Brageprisen 2023

Vigdis Hjorth, Jon Røyne Kyllingstad, Anna Fiske
Vigdis Hjorth, Jon Røyne Kyllingstad og Anna Fiske er blant dem som kan vinne den høythengende Brageprisen 2023.

Hele tre utgivelser fra Cappelen Damm er nominert til Brageprisen; Vigdis Hjorth, Jon Røyne Kyllingstad og Anna Fiske. Prisen deles ut av Stiftelsen Den norske Bokprisen og har som formål å hedre gode norske forfatterskap, samt skape interesse for norsk litteratur. 

Vigdis Hjorth er nominert for sin nyeste bok Gjentakelsen i kategorien skjønnlitteratur. Hun har blitt nominert til Brageprisen før og i 2014 ble hun tildelt Brages hederspris for sitt forfatterskap.

Forfatter og illustratør Anna Fiske er nominert i kategorien sakprosa for barn og unge med sin kritikerroste bok Hvordan snakker man om døden?. Fiske har vært nominert tre ganger før og i 2018 vant hun Brageprisen for sin ungdomsbok Elven.

Historiker Jon Røyne Kyllingstad er nominert for Rase i kategorien Sakprosa for voksne.

Skjønnlitteratur: Vigdis Hjorth - Gjentagelsen

Juryen: «Vigdis Hjorth har alltid vært god til å skildre håp, fortvilelse  og ensomhet hos tenåringsjenter, til å formidle hvor  handlingslammet man kan føle seg, hvor klønete man kan  oppføre seg. 

Dette er et nytt dypdykk i den mørkeste og skumleste delen av Hjorths litterære prosjekt, det er en roman om  grunnleggende utenforskap, om en skakkjørt familie, om ei jente som vet at noe er galt, men ikke hva og ikke hvorfor.»

Gjentakelsen

Gjentakelsen

Vigdis Hjorth

Gjentakelsen er en rå og heftig framstilling av ungt liv. En voksen kvinne ser tilbake på seg selv som 16 år gammel jente, hun gransker en sentral hendelse fra oppveksten.Gjentakelsen handler om å kysse for første gang, å skulle gjøre det for første gang, å drikke og kjenne rus i kroppen, på fest hos noen gutter i et rekkehus i Oslo. Å løpe til Ullevålseter for å forberede seg til maraton, å kjenne en enorm sult og tørst. Hele tida vokter mor over jenta som en hauk. Far holder seg i bakgrunnen. Fars avstand er påtakelig, mors kontroll er uhørt. Det fins hemmelighet i familiens hus.

Les mer
GjentakelsenVigdis Hjorth
449,–

Sakprosa: Jon Røyne Kyllingstad: Rase. En vitenskapshistorie.

Juryen: «Kyllingstad viser på en overbevisende måte hvordan  rasetenkning har preget både vitenskapshistorien og  samfunnet nasjonalt og internasjonalt. Boken er en kronologisk  framstilling av rasebegrepet i ulike vitenskapelige disipliner  fra 1600-tallet og fram til i dag, uten at vitenskapshistorien isoleres fra samfunnet. 

Boka er grundig, velskrevet og oppklarende, og inneholder gode, om enn rystende, illustrasjoner som underbygger Kyllingstads argument om rasetenkningens sentrale rolle  i vitenskap og verdenssyn.»

Rase

Rase

En vitenskapshistorieJon Røyne Kyllingstad

Forestillinger om «menneskeraser» har vært sentrale samfunnsmessig premissleverandører gjennom flere hundre år. De har vært brukt til å forsvare kolonialisme, slaveri og folkemord – men også gitt utallige små og store utslag i måten samfunn er organisert på – fra skolevesen til eiendomsforvaltning og medisin.


I denne boken viser historikeren Jon Røyne Kyllingstad hvordan forskjellige vitenskapsdisipliner har vært brukt – og latt seg bruke – til å forsvare og forklare et biologisk hierarki der mennesker av forskjellig herkomst har ulik verdi. «Raseforestillinger har vært vevd sammen med fordommer, ideologier, politikkutforming, handlinger og maktbruk både globalt og lokalt. Tenkemåter, ideologier, kunnskaper og ideer, inkludert raseideer, beveger seg over landegrenser.» Også i norsk vitenskapshistorie finnes det tunge innslag av rasetenkning, en ofte oversett del av vår akademiske arv som her trekkes frem i lyset.


Med imponerende faglig bredde fører forfatteren leseren gjennom et mangefasettert historisk landskap, og viser i tekst og bilder hvordan rasetenkningen har preget både vitenskapene og samfunnet i langt større grad enn vi til nå har anerkjent.


Les mer

RaseEn vitenskapshistorieJon Røyne Kyllingstad
399,–

Sakprosa for barn og unge: Anna Fiske: Hvordan snakker man om døden?

Juryen: «I Fiskes frodige fagformidling er det alltid plass til lek. Så  også i denne boka. Ledsaget av verbale presiseringer tilbyr de naivistiske og detaljerte illustrasjonene humoristiske  kommentarer til livets store spørsmål. For døden er en del av  livet, selv om det er vanskelig å snakke om den. Det som er helt sikkert er at med denne boka blir det litt lettere, både for små og store.»

Hvordan snakker man om døden?

Hvordan snakker man om døden?

Anna Fiske

En perfekt samtalestarter for alle som har spørsmål om døden, eller kjenner noen som har gått bort. For hva skjer egentlig med kroppen når man dør? Hva er en begravelse? Og hvorfor må vi egentlig dø?


Anna Fiske tar for seg et tema som barn er nysgjerrige på, og voksne kanskje synes det er vanskelig å snakke om, nemlig døden.


Anna Fiske har en helt unik formidlingsevne, og i Hvordan snakker man om døden? snakker hun til barna i øyehøyde og tar dem på alvor, samtidig som hun evner å skrive hjertevarmt, inkluderende og til og med morsomt.

Les mer

Om Brageprisen

Vinnerne av Brageprisen får 75.000 kr og en Bragestatuett laget av kunstneren Børre Larsen. Brageprisen har, siden den første gang ble delt ut i 1992, etablert seg som en av Norges viktigste litterære priser. Prisen deles ut av Stiftelsen Den norske Bokprisen og har som formål å hedre gode norske forfatterskap, samt skape interesse for norsk litteratur. Brageprisen er den eneste store norske bokprisen der bøkene vurderes av ulike yrkesgrupper som har bøker som fag: bokhandlere, bibliotekarer, kritikere og akademikere.

Brageprisen deles ut i følgende klasser.

  • Skjønnlitteratur
  • Barne- og ungdomsbøker
  • Sakprosa
  • Sakprosa for barn og unge

I tillegg deles ut Hedersprisen.

Prisen deles ut 23.november.