Militærmaktens rolle i norsk krisehåndtering

Ann-Karin Larssen og Tormod Heier, 2024, Heftet, Bokmål
529,–
Forventes i salg 15.08.2024

Omtale

Militærmaktens rolle i norsk krisehåndtering oppsummerer og drøfter Forsvarets rolle i det sivil-militære samarbeidet, stilt overfor nye trusler mot landets sikkerhet.

Boken vektlegger menneskeskapte kriser med sikkerhetspolitiske undertoner, som utspiller seg under terskelen for krig. Dette er situasjoner som preges av mer eller mindre ukjente aktører, som utfordrer landets sosiale stabilitet og politiske styringsevne. I slike situasjoner vil Forsvaret først og fremst bistå lokale og nasjonale myndigheter, samtidig som Forsvaret også har en selvstendig plikt og rett til å handle i gitte situasjoner.

Bokens første del beskriver de geopolitiske utfordringene som utspiller seg i norske nærområder. Den andre delen presenterer Norges strategiske krisehåndteringssystem, og Forsvarets viktigste bistandsressurser. I den tredje delen diskuteres de juridiske rammene for Forsvarets støtte i kriser, og hvordan bistandsanmodninger håndteres av de militære selv. I bokens siste del analyseres begrepet «sammensatte trusler» og utfordringene et slikt trusselbilde representerer for Forsvarets bistand til sivile myndigheter.