Perspektiver på livsmestring i skolen

Audun Myskja og Camilla Fikse, 2020, Heftet, Bokmål
499,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

I denne boken presenteres ny kunnskap om folkehelse og livsmestring i skolen. Antologien består av ni kapitler der forfatterne belyser tematikken fra ulike fagtradisjoner. Boken kombinerer perspektiver fra både pedagogikk og medisin, og den ser på læring og helse som en helhet.

Kapitlene omhandler blant annet:

  • Prestasjonspresset: Et individuelt eller kollektivt ansvar?
  • Gode lærer-elev-relasjoner: En tilnærming til temaet livsmestring i skolen
  • Relasjonell kapasitetsbygging for samskaping
  • Hvorfor og hvordan bruke mindfulness som en tilnærming til livsmestring
  • Mestringsmedisin: Hvordan lære å regulere stress og oppmerksomhet
  • Friluftsliv, naturnærvær og livsmestring
  • Hvordan lytter vi til elevstemmen?
Livsmestring har gjennom fagfornyelsen fått mye oppmerksomhet. Denne boken bidrar med perspektiver på livsmestring som favner om hele mennesket, og målet er å skape mening, livsglede og livskraft til gode og verdige liv.

Perspektiver på livsmestring i skolen er aktuell for studenter og lærere innenfor pedagogiske og spesialpedagogiske studieretninger, samt etter- og videreutdanningskurs for lærere. Boken vil også være relevant for yrkesgrupper som jobber med barn og ungdom, f.eks. innen skole, barnehage, PPT og barnevern.