Relasjonsvansker blant barn og unge

Richard Haugen, 2019, Heftet, Bokmål
439,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

I Relasjonsvansker blant barn og unge gir forfatteren en oversikt over sentrale faktorer som kan innvirke på barn og unges naturlige relasjoner med hverandre.

Det kan være flere grunner til at et barn har problemer med å inngå i naturlige relasjoner med andre. En grov todeling av årsaker til relasjonsvansker kan grupperes i sosialt betingede vansker og emosjonelt betingede vansker. Enten den unge reagerer med sinne eller aggresjon (sosiale eller utagerende vansker) eller angst eller depresjon (emosjonelle eller innagerende vansker), så blir resultatet at den unge får problemer med å inngå i naturlige relasjoner med andre.

Boka har følgende temaer:

  • atferdsforstyrrelser
  • hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD)
  • tics og Tourettes syndrom
  • autismespekterforstyrrelser
  • rusmiddelbruk
  • kognitiv svikt (utviklingshemning)
  • angstlidelser
  • depresjon
  • spiseforstyrrelser

Relasjonsvansker blant barn og unge henvender seg til lærerstudenter og lærere. Den er også aktuell for profesjonsutdanninger i pedagogikk, spesialpedagogikk samt sosial- og helsefag.