Utøvelse av klinisk sykepleie

Sykepleieboken 3

Unni Knutstad, 2019, Innbundet, Bokmål
1 679,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Sykepleieboken 3 – Utøvelse av klinisk sykepleie belyser

- pasientens grunnleggende behov ved sykdom i ulike organsystemer
- sykepleierens sentrale observasjoner, vurderinger og tiltak
- ABCDE-prinsippene, skåringsverktøyet NEWS og kommunikasjonsmalen ISBAR
- arterielle og venøse sår, trykksår og diabetessår
- ERAS-programmene i fast track-forløp
- sykepleierens rolle i poliklinikk og dagkirurgi
- sykepleierens arbeid i spesialisthelsetjenesten og i helse- og omsorgstjenesten i kommunen

Boken er skrevet for bachelorutdanningen i sykepleie. Gjennom hele boken er det henvist til aktuelle sykepleieprosedyrer i VAR Healthcare.