En kort introduksjon til samenes historie

En kort introduksjon

Mikkel Berg-Nordlie, 2024, Heftet, Bokmål
329,–
Forventes i salg 22.08.2024

Omtale

En kort introduksjon til samenes historie presenterer det samiske urfolkets historie fra de eldste tider til i dag, med hovedvekt på de to siste hundreårenes politiske historie. Sentralt i framstillinga står temaer som samarbeid og konflikt, undertrykking og oppreisning, og framveksten av samenes egne organisasjoner og institusjoner.

  • Hvordan har samene organisert seg for å bevare egen kultur og bli hørt av myndighetene?
  • Hvordan har samene arbeidet for at de samiske språkene kan overleve, særlig i møte med et fornorskende skolesystem?
  • Hvordan har samenes tradisjonsnæringer overlevd møtet med et vedvarende press om å ta samisk land og vann i bruk til andre formål?

Samenes historie er, som alle andre nasjoners historie, umulig å forstå hvis vi ikke ser den i sammenheng med større utviklingstrekk i verden. Boka viser derfor hvordan historia om samene og Sápmi er uløselig knytta til endringer i handel- og produksjonsforhold, ideologier og bevegelser, storpolitisk maktkamp og internasjonalt samarbeid.

Samene er et folk som har overlevd til tross for politiske forhold som tidvis har vært svært krevende. En kort introduksjon til samenes historie handler om hvordan.