Selvinnsikt

Skoleserien

– for trygg og tydelig klasseledelse

Bente Vetland og Kristin Aase, 2024, Heftet, Bokmål
189,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Målet med denne boka er å gi deg verktøy som kan gjøre deg modigere i lærerrollen. Økt selvinnsikt kan bidra til å gjøre skolehverdagen tryggere og mer spennende for deg som lærer. Du vil i pressede situasjoner lettere kunne bruke hensiktsmessige reaksjonsmåter, lykkes bedre og beholde energien og arbeidsgleden.

Boka gir innføringer i to ulike personlighetsverktøy. I første kapittel belyses enneagrammet, som gir en oversikt over ni ulike personlighetstyper. Kanskje kan du kjenne deg bedre igjen i én av disse enn i de åtte andre? I neste kapittel blir du kjent med kjernekvadranten. De kvalitetene du bærer med deg inn i klasserommet, kan bli fallgruver når krevende situasjoner oppstår. Hva gjør du da?

I tredje kapittel flyttes søkelyset over på elevene. Du får innsikt i hvordan du kan forstå endringer i elevers væremåte når stress og prestasjonskrav preger skolehverdagen. I tillegg finner du konkrete samtaleverktøy for gjennomføring av ulike elevsamtaler. I det siste kapittelet viser forfatterne hvordan innsikten fra de tre første kapitlene kan brukes i samarbeid i lærerteamet og slik styrke utviklingen av profesjonsfellesskapet.

Som lærer skal du beherske mange disipliner. Du skal være faglig sterk og du skal sørge for å planlegge gode didaktiske undervisningsopplegg. I denne boka viser forfatterne gjennom konkrete eksempler hvordan du kan opparbeide deg større fleksibilitet og velge mer hensiktsmessige reaksjoner når elevene og skolehverdagen utfordrer deg.

Bente Vetland er utdannet barnehagelærer og allmennlærer, med videreutdanninger i pedagogikk, kognitiv terapi, personlighetstypemodeller og coaching. Hun har også en mastergrad i psykisk helse. Vetland har jobbet som lærer og kursholder i 30 år, og tilbyr kurs til blant annet skoler og barnehager.

Kristin Aase er utdannet statsviter og har vært leder innenfor politikk, næringsliv og ideell og offentlig virksomhet. Hun er sertifisert i coaching, teamutvikling og i bruk av ulike personlighetsverktøy. I dag har hun sitt eget selskap som tilbyr team- og lederutvikling i ulike virksomheter.