En kort introduksjon til klimahistorie

En kort introduksjon

Menneskene og klimaet etter siste istid

Bjerknes Climate Podcast: Klimahistorie

Historier Som Endret Verden: Den lille istiden

329,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Skiftende klima har påvirket levekår og samfunnsutvikling så lenge det har vært mennesker på jorda. I denne boka følger vi dette samspillet fra istidsjegerne og det første jordbruket, via de eldste sivilisasjonene, varmeperioden i middelalderen og den lille istiden som fulgte, til menneskeskapt oppvarming og dagens situasjon. Vi viser hvordan klimaendringer i noen perioder har ført til problemer og kriser, men andre ganger til innovasjon, tilpasning og vekst, samt hvordan vitenskapen og verdenssamfunnet ble klar over og har forsøkt å møte den globale oppvarmingen.

Boka er skrevet av en historiker og en klimaforsker i samarbeid. De forklarer naturlige klimavariasjoner og menneskeskapte klimaendringer, hvordan klimaet var i fortida og grunnlaget for å vite noe om det, samt hvordan klimaendringer og samfunnsendringer henger sammen og hvorfor dagens situasjon er dramatisk annerledes fra det vi kjenner tidligere i historien.